Obchod


Kompletní seznam zboží
Cesty k rovnováze
Motto

Hledání cesty ke zdraví člověka je možné na základě zcela odlišných principů. Prvotním musí být vždy nalezení podstaty problému. Začínající zdravotní komplikace se projevují různě a zvolit si svou cestu ke zdraví, pokusit se nalézt příčinu stavu, v němž se nacházíme, je přece opravdovým životním úkolem každého z nás.

Můžeme se vidět jako necelistvý organismus složený z oddělených částí, léčbou bojovat proti evidentním příznakům jednotlivých orgánů bez ohledu na souvislosti psychické a fyzické anebo se snažit nalézt stav, kdy my sami, naše tělo i mysl dokáží úspěšně se symptomy nemocí bojovat.

Posuďte sami, která cesta vede k rovnováze a dává smysl...

Vítejte na webu, který se vám bude věnovat!

Jsme zde pro vás, abychom vám pomohli. Pokusme se společně dospět k řešení a vnitřní rovnováze, ke zdraví a nalezení života v nás.

Nedopusťme, aby náš jedinečný organizmus ztratil svoji přirozenou obranyschopnost. Vyrovnejme se se svými problémy nalezením vlastních sil.

Na našich stránkách najdete témata, která se vás možná dotýkají...

Přesvědčte se sami - ptejte se, diskutujte, požádejte o radu - tak začíná řešení problému společně na cestě ke zdraví a duševní rovnováze.

Aktualizováno ( Pátek, 30 dubna 2010 07:44 )
 
Pár slov o nemoci aneb proč zrovna "Cesty k rovnováze"

Nemoc má smysl...

Zdá se vám úvodní tvrzení poněkud zvláštní nebo nesmyslné? Záleží na přístupu. Budeme-li se na nemoc dívat jako na velké příkoří, které nám osud naložil na bedra (proč zrovna teď, proč zrovna já - vždyť přece choroba se nikdy nehodí...), obtížně se s ní pak vyrovnáme. Přesto s nemocí mnohdy musíme žít delší dobu a někdy dokonce celý život.

Smysl nemoci pro každého z nás hledejme v pochopení sebe sama a našeho přístupu k sobě samému. Proč je nám tedy dána možnost onemocnět? Možná má posloužit k tomu, abychom nalezli vnitřní sílu se s nemocí se vyrovnat, překonali její působení a vydali se na cestu ke zdraví.

Opravdová pomoc při léčbě nespočívá pouze v  nalezení nerovnováhy organismu, ale také v hledání vztahu nemoci k životu pacienta jako celku, neboť náš vztah k životu, našemu okolí, přírodě a hlavně k sobě samému, způsob, jakým se vyrovnáváme s problémy, které před nás život staví - vše má své místo a hloubku, vše má své (byť někdy zdánlivě nepatrné), jejichž společnou výslednicí může být třeba právě nemoc.

Smyslem těchto webových stránek je pomoc. Chceme vám pomoci nalézt směr, kterým se ubírá cesta k vašemu zdraví a rovnováze. Rádi se vám budeme věnovat, abychom společnými silami dosáhli cíle, kterým je vaše spokojenost.

Aktualizováno ( Pondělí, 14 června 2010 08:49 )
 
Detoxikace - k čemu je vlastně dobrá?

Vliv okolního prostředí na lidský organizmus je poměrně značný. Tato skutečnost vyplývá z podstaty člověka jako jedince závislého na příjmu potravy, vody a kyslíku. Okolní prostředí působí na naši fyzickou a duševní činnost. Detoxikační procesy probíhají díky metabolizmu denně. Bohužel nelze žít v prostředí, které je zcela harmonické a bez toxických látek nebo stresových situací. Realita života každého z nás přivádí k nutnosti vyrovnat se s těmito vlivy. Mnohé zdravotní problémy mají svou příčinu v nerovnováze vnitřního prostředí, v narušení dějů, které probíhají mezi duševní a fyzickou částí našeho já - těmito neoddělitelnými a navzájem se ovlivňujícími složkami.

Naše tělo i duše si zaslouží pomoc v procesu vyrovnávání se s negativními vlivy okolí:

  • přídatné látky v potravinách - ano, odpovídají současným normám pro potravinářský průmysl, budou jim však odpovídat i za dalších 10 let? Často představují zátěž metabolizmus, jejich hromadění v těle zhoršuje stav vnitřních orgánů (ledvin, jater, střevní sliznice).
  • dýcháme snad vždy čistý vzduch? NOx (oxidy dusíku) ve městech, oxidy síry z energetické výroby, prachové částice zatěžují naše plíce (mnozí si ještě navíc "pomohou" dehtem z cigaret).

Detoxikační proces je neustálý, neboť stejně neustálý je i příjem toxických látek. Expozice negativním vlivům je příčinou řady zdravotních potíží, řízená detoxikace může v takových případech výrazně pomoci.

Na našich stránkách platí: máte-li zdravotní obtíže, s nimiž si sami nevíte rady a máte zájem o naši pomoc, popište svůj problém (např. v rámci anonymního diskuzního fóra). Pokusíme se vám pomoci najít cestu ke zlepšení...

Aktualizováno ( Čtvrtek, 11 června 2009 13:08 )
 

Z naší nabídky

VERTO 10
VERTO 10

4 x LH28 + DAY7 zdarma
4 x LH28 + DAY7 zdarma

Multi 5 UrineScreen
Multi 5 UrineScreen

DAY 7
DAY 7

Your Days
Your Days

hCG
hCG

CRP test (10 testů)
CRP test (10 testů)

Multi 10 UrineScreen
Multi 10 UrineScreen

Best-2
Best-2

FOB test
FOB test

LH 28
LH 28

for You comfort
for You comfort

UrineScreen 10
UrineScreen 10

G-Test Premium 2
G-Test Premium 2